Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILET Language:
Odwiedź:

Wybieg dla wydr

2018-05-25
Wybieg dla wydr

Rozbudowa Odrarium

Prawie 1000 metrów kwadratowych z basenem o pojemności 100 000 litrów wody, to nowy wybieg dla zagrożonego, rodzimego gatunku – wydry europejskiej. Powstaje on we wrocławskim zoo w ramach rozbudowy Odrarium i dofinansowania ze środków EFRR, w ramach RPO WD  2014-2020. Inwestycja ma zostać oddana do użytku pod koniec 2018 roku.

„Żeby stać w miejscu, trzeba biec” te słowa Czerwonej Królowej z „Alicji po drugiej stronie lustra” chętnie parafrazuje prezes wrocławskiego zoo, Radosław Ratajszczak, odnosząc je do sytuacji ogrodu. W rezultacie wrocławska placówka zmieniła się nie do poznania w ciągu zaledwie 10 lat. Powstało wiele nowych wybiegów i pawilonów m.in. dla nosorożców, rysi, żbików i waranów z Komodo, a także ekspozycja rodzimej fauny i flory Odry – Odrarium. W budowie są wybiegi dla panter śnieżnych i mglistych, wilków a już niebawem także i dla wydr.

Oczywiście największym sukcesem jest otwarcie w 2014 r. Afrykarium, pierwszego w Polsce oceanarium, dzięki któremu wrocławskie zoo zostało największą biletowaną atrakcją turystyczną kraju. Wrocławskie zoo pamięta także o lokalnej bioróżnorodności. Odrarium powstało jako pierwsza w kraju i jedna z pierwszych w Europie ekspozycji krajowych gatunków zwierząt i roślin.

- Dzisiaj dzieci potrafią wskazać błazenka pośród innych gatunków egzotycznych ryb, ale mają kłopoty z rozpoznaniem okonia. Chcemy więc przybliżać zwiedzającym to, co jest „za płotem”, wcielając w życie powiedzenie „Cudze chwalicie, swego nie znacie” i stąd pomysł na powstanie i rozwijanie Odrarium – mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.

Odrarium otwarto w 2014 roku, a jego koszt to 3,3 mln zł, z czego zoo otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokość 2,8 mln zł. W Odrarium znajdują się zbiorniki, prezentujące faunę i florę czterech odcinków rzeki Odry – Dolną, Środkową, Górną oraz Starorzecze. Można tu podziwiać ponad 60 gatunków ryb i roślin oraz kilka gatunków kaczek i jedyny występujący w Polce gatunek żółwia - żółwia błotnego.

- O rozbudowie Odrarium myślano od dawna i wreszcie plany udało się urzeczywistnić. W czerwcu rozpocznie się budowa nowoczesnego wybiegu dla narażonej na wyginięcie wydry europejskiej. Koszt tej inwestycji to 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie pozyskane w ramach RPO to 1,4 mln zł. Głównym celem inwestycji jest stworzenie obiektu służącego zarówno celom hodowlanym jak i edukacyjnym – mówi Anna Mielnikiewicz, starszy specjalista ds. edukacji, kierownik projektu.

O INWESTYCJI

 1. Powierzchnia inwestycji: ok. 1000 m2;
 2. Basen o zróżnicowanych głębokościach od 0 do około 1,5m, o powierzchni lustra wody ok. 100 m2 i objętości ok. 100 m3;
 3. Basen z tzw. sztucznymi brzegami wykonanymi z Artbetonu, naśladującymi naturalny biotop Odry – skalny, podmyty brzeg rzeki z wystającymi korzeniami i przewieszeniami;
 4. Powierzchnia kotnika: ok. 2,6 m2;
 5. Powierzchnia stacji uzdatniania wody: ok. 23,2 m2;
 6. Instalacja techniczna basenu z systemem podtrzymywania życia LSS;
 7. W basenie zaprojektowano szyby i tunele akrylowe o średnicy ok. 50 cm umożliwiające obserwację wydr w środowisku wodnym;
 8. Ścieżka zwiedzania wykonana jest w dużej części z materiałów naturalnych (deck, kostka kamienna, otoczaki) naśladujących strukturę dna rzeki;
 9. Nasadzenia roślin ziemnych i wodnych, charakterystycznych dla biotopu Odry.

WYDRA EUROPEJSKA LICZEBNOŚĆ:

Zasięg wydry obejmuje cały kraj. Brak jest jednak dokładnych danych o liczebności gatunku w Polsce. Wielkość populacji ocenia się na 10 000 – 15 000 osobników, z tendencją wzrostową.

ZAGROŻENIA:

W krajach europejskich najczęstszą przyczyną śmierci wydr są kolizje z pojazdami. Często też zdarza się, że giną w sieciach i żakach rybackich. Przez większość właścicieli gospodarstw rybackich wydra postrzegana jest jako szkodnik, którego obecność na stawach nieodzownie związana jest ze stratami. Niemniej zakres strat, jakie przypisuje się obecności wydry, jest mocno zawyżony – co niejednokrotnie potwierdziły badania ich pokarmu. Populacje przybrzeżne są szczególnie narażone na wycieki ropy.

Zanieczyszczenie środowiska m.in. poprzez substancje chemiczne oraz niekorzystne zjawisko eutrofizacji wód, wpływa na spadek biomasy ryb i ogranicza wydrom dostęp do pożywienia.
W niektórych rejonach naszego globu główną przyczyną ciągle są nielegalne polowania.

OCHRONA:

Gatunek ten objęty jest w naszym kraju formami ochrony, w ramach kilku międzynarodowych konwencji i rozporządzeń:

 • Konwencja Berneńska – dotycząca ochrony europejskiej przyrody żywej i naturalnych siedlisk – Załącznik II (lista rzadkich i ginących w Europie);
 • Konwencja Waszyngtońska (CITES) – konwencja w sprawie międzynarodowego handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin – Załącznik I,
 • Rozporządzenie Rady (WE) – Załącznik A,
 • Dyrektywa Siedliskowa RADY 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych i dzikiej fauny i flory – Załącznik II i IV.

Ponadto wydra europejska znajduje się na 2 międzynarodowych listach gatunków zagrożonych:

 • Czerwona lista IUCN – NT (podwyższone ryzyko wyginięcia)
 • Lista dla Karpat – VU (narażona na wyginięcie).

JAK MOŻNA POMÓC WYDROM?

 • Przy zbiornikach wodnych nie stosować nawozów sztucznych i pestycydów.
 • Wprowadzić drzewa i krzewy przy brzegach rzek pozbawionych tej roślinności.
 • Przy budowie dróg, zapór i mostów zadbać o bezpieczne przejścia dla wydr.
 • Ograniczyć liczebność obcego gatunku, jakim jest norka amerykańska.

W Czerwonej Księdze Zagrożonych Gatunków przyznano wydrom status podwyższonego ryzyka wyginięcia - Near Threatened (NT), głównie na skutek zanikania i fragmentacji siedlisk.

Partnerzy

Bootstrap Slider