Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILET Language:
Odwiedź:

Co wiemy o polskiej faunie i florze?

2017-03-23
Co wiemy o polskiej faunie i florze?

Wrocławskie zoo realizuje siódmy projekt edukacyjny we współpracy z EAZA i czwarty przy współfinansowaniu WFOŚiGW.

Kampania "Co w trawie piszczy?" koncentruje się na rodzimych gatunkach zwierząt. Wiadomo, że zagrożone wyginięciem są rysie, niedźwiedzie brunatne i wilki, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że z roku na rok ubywa także wróbli.

Projekt edukacyjny przygotował i realizuje ośmioosobowy zespół pracowników sekcji marketingu i edukacji ZOO Wrocław, który ma już duże doświadczenie w tym zakresie. Powstał w ramach w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii edukacyjnej "LET IT GROW CAMPAIGN 2016/17" prowadzanej przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), którego jesteśmy członkiem.
Konferencja otwarcia projektu Po raz kolejny udało się także pozyskać środki finansowe na realizację projektu edukacyjnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – mówi Marta Zając-Ossowska, kierownik marketingu i edukacji we wrocławskim zoo – Warto także podkreślić, iż jest to siódma kampania, którą realizujemy we współpracy z EAZĄ.

„Co w trawie piszczy?” to projekt edukacyjny, który skupia się na lokalnej bioróżnorodności. Działania prowadzone będą głównie na terenie wrocławskiego zoo i kierowane są do szkół, zwiedzających, fanów na Facebooku oraz wszystkich, których interesuje temat ochrony lokalnej fauny i flory. Na ambasadorów kampanii wybrano pszczołę miodną (Apis mellifera) i wróbla domowego (Passer domesticus).

- Przygotowując się do realizacji projektu bardzo zależało nam, aby działania były ciekawe zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Stąd liczne konkursy np. wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, konkursy fotograficzne lub medalierskie dla pozostałych, a także BioBlitz, czyli nalot na przyrodę. Wystawa To także działania w zoo, kierowane do zwiedzających, jak punkt edukacyjny ze ścieżką sensoryczną, łąka kwietna i warsztaty z budowy budek lęgowych. W przestrzeni miejskiej odbędzie się gra miejska i pojawi się wystawa edukacyjna. Liczymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przy okazji będzie miał okazję dowiedzieć się, jak chronić lokalną bioróżnorodność - mówi Anna Mielnikiewicz, starszy specjalista ds. edukacji we wrocławskim zoo.

Niespodzianką czekającą na dziennikarzy, którzy przybyli do zoo na konferencję otwarcia projektu, był szybki konkurs BioBlitz, czyli nalot na przyrodę. Mieli oni okazję zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawiane są uczestnikom tego konkursu. Po spotkaniu w sali konferencyjnej zaproszono dziennikarzy do Odrarium, po drodze odwiedzając wystawę w jednej z komnat Kapitana Nemo na terenie Afrykarium. Wystawa „Co w trawie piszczy?” to 20 tablic przybliżających problemy ochrony przyrody.

W ramach BioBlitz dziennikarze mieli za zadanie w ciągu pięciu minut odnaleźć, sfotografować i prawidłowo określić, jak największą liczbę gatunków ryb ze zbiornika Odry Środkowej i Starorzecza.

BioBlitz dla dziennikarzy w OdrariumSzczegółowe informacje można znaleźć w zakładce o kampanii oraz konkursach


Zadanie pn. "Co w trawie piszczy" edukacja ekologiczna w zakresie ochrony lokalnej bioróżnorodności prowadzona przez wrocławskie ZOO, które uzyskało wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WFOŚiGW

Wartość ogólna zadania: 93 096,00 zł
Wysokość dofinansowania: 52 900,00 zł
www.wfosigw.wroclaw.pl.

O PROJEKCIE „CO W TRAWIE PISZCZY?”

Edukacja ekologiczna jest jedną z misji ZOO Wrocław. Realizowana jest z powodzeniem od 10 lat w formie edukacji formalnej (bogata oferta warsztatów edukacyjnych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób dorosłych) i nieformalnej (liczne materiały edukacyjne w formie drukowanej, a także ogólnopolskie kampanie, akcje i konkursy edukacyjne).
ZOO Wrocław jako ośrodek hodowli zachowawczej wielu gatunków zwierząt zagrożonych wymarciem oraz jedna z głównych atrakcji turystyczno-edukacyjnych w Polsce, w swoich działaniach dąży do rozwoju świadomości ekologicznej nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska, ale także pozostałych regionów kraju, a nawet Europy. Regularnie współpracuje z innymi ogrodami zoologicznymi w kraju i za granicą, placówkami oświatowymi, a także licznymi instytucjami z innych sektorów. Swoje działania realizuje również w przestrzeni publicznej. Stara się racjonalnie wykorzystywać i rozwijać zoo jako bazę służącą powszechnej edukacji ekologicznej, dostępnej dla każdego bez względu na wiek. W tym też celu powstało Afrykarium i pawilon „Klimat, Zwierzęta, Ludzie” – jedyny w całości poświęcony edukacji ekologicznej.

ZOO WROCŁAW I ZREALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE
Od 8 lat wrocławskie zoo z powodzeniem realizuje zadania związane z edukacją ekologiczną i dysponuje wiedzą z zakresu biologii, ekologii, ochrony przyrody i wielu innych tematów. Pracownicy Sekcji Marketingu i Edukacji posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną w formie warsztatów, imprez, kampanii czy konkursów.
Do 2016 roku zoo zrealizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem EAZA siedem kampanii edukacyjnych (rocznych i dwuletnich), z powodzeniem uczestniczy w programach edukacyjnych: Szkoła w Mieście (od 2012 roku), program realizowany wraz z Wydziałem Edukacji – ZOO - Edukacja (lata 2011 – 2015). W samym tylko 2015 roku w warsztatach edukacyjnych wzięło udział łącznie niemal 44 000 słuchaczy. W poprzednim seminarium naukowym „Globalne zmiany klimatu – zmiany w biosferze i ich konsekwencje”, współorganizowanym z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego wzięło udział niemal 200 osób. Wystawę edukacyjną pt. „Jesteśmy na minusie”, prezentowaną w 2015 roku na Torach Wyścigów Konnych, w Galerii Dominikańskiej, Pasażu Grunwaldzkim i ZOO Wrocław obejrzało blisko 34 000 osób. W akcji promocyjnej pt. „Pomaluj pingwiny z antarktycznej krainy” w zeszłym roku, w której wzięły udział m.in.: placówki szkolno-wychowawcze, pracownicy portalu wroclaw.pl, klienci Galerii Dominikańskiej oraz Pasażu Grunwaldzkiego wzięło udział około 400 osób. W 2015 roku rozdystrybuowano materiały edukacyjne i promocyjne na terenie ZOO Wrocław, wśród uczestników warsztatów i zajęć edukacyjnych, podczas organizowanych wydarzeń, targów, spotkań i akcji w ilości ponad 22 000 sztuk. Odbyło się też 10 konferencji prasowych, na których przybyło około 160 osób.

CEL PROJEKTU ”CO W TRAWIE PISZCZY?”
Głównym celem projektu jest wzmocnienie efektu edukacji ekologicznej. W połączeniu z istniejącą infrastrukturą i bogatym doświadczeniem umożliwi kontynuację szerzenia wiedzy przyrodniczej i zagadnień z zakresu ochrony środowiska wśród osób przede wszystkim odwiedzających zoo oraz zainteresowanych jego działalnością.
Jednym ze sposobów realizacji celów edukacji ekologicznej są kampanie ochroniarskie, prowadzone pod auspicjami prestiżowej organizacji branżowej EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów), której członkiem jest ZOO Wrocław. Obecna kampania jest szczególnie ważna, gdyż dotyczy lokalnej bioróżnorodności, ochrony rodzimych ekosystemów i kładzie nacisk na propagowanie postaw ekologicznych.
W ramach edukacji ekologicznej planuje skierować uwagę odbiorców na potrzebę ochrony lokalnych gatunków zwierząt i roślin, a także całych ekosystemów. Chce zainteresować społeczeństwo bioróżnorodnością w ogrodach, parkach, terenach zielonych miejsc zurbanizowanych oraz obszarach chronionych na terenie województwa. Chce skupić uwagę na przykładach pozytywnych praktyk ekologicznych w skali mikro, propagując, między innymi, pozostawienie nieskoszonego fragmentu trawnika na potrzeby swobodnego przemieszczania się zwierząt i wolnej ekspansji szaty roślinnej. Chce także informować o korzyściach wynikających z prawidłowo podjętych działań ekologicznych.

Partnerzy

Bootstrap Slider